Arbetsterapeut

Är du en kreativ person?
Vill du arbeta med människor?
Har du en positiv inställning till livet?
Ser du möjligheter där andra upplever svårigheter?

Våga då prova på att bli arbetsterapeut, det kan mycket väl vara ett passande yrke för dig.

Arbetsterapeuter är stöttepelare som utgår från varje enskild individs behov och förutsättningar och utifrån denna utgångspunkt försöker skapa bästa möjliga förutsättningar för människor med sjukdom eller skada. Som arbetsterapeut hjälper du till att både mentalt och konkret praktiskt träna och rusta individer med nedsatt förmåga att utföra dagliga aktiviteter.

Det kan handla om att hjälpa till att bygga upp självförtroende och självkänsla eller att öva rörlighet och balans eller stresstålighet och koncentration. Att bli arbetsterapeut borgar för ett spännande yrkesliv, där den ena dagen sällan är den andra lik.


Hur blir man arbetsterapeut?

För att jobba som arbetsterapeut krävs en avklarad godkänd 3-årig högskoleutbildning på 180 hp. Det är möjligt att studera till arbetsterapeut vid något av följande åtta olika lärosäten i Sverige: Hälsohögskolan i Jönköping, Karolinska institutet i Stockholm, Linköpings universitet (Norrköping), Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

arbetsterapeut studenter

Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Du läser såklart arbetsterapi, men också medicin (anatomi, fysiologi och sjukdomslära) och samhälls- och beteendevetenskap (sociologi, psykologi och pedagogik). Studierna handlar om att förstå människors förmåga till egen aktivitet i olika miljöer och hur de hänger samman med hälsa och ohälsa.

Efter tre års studier kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen, men du kan också fortsätta att läsa på master- och forskarnivå. Först efter att du har din legitimation får du börja arbeta som arbetsterapeut.