Arbetsmarknad

Tillgången på utbildade arbetsterapeut är lägre än efterfrågan, det innebär att det generellt är liten konkurrens om anställningarna både för nyexaminerade och erfarn arbetsterapeuter. Exempelvis finns det en relativt stor efterfrågan på arbetsterapeuter inom den svenska skolan.

Legitimation

Sedan 1999 är arbetsterapeut ett så kallat legitimationsyrke. Det ger yrket en högre status samtidigt som uppdragsgivare blivit allt noggrannare med att försäkra sig om att rekrytera kvalificerad personal med korrekt legitimation.

I regel har personer inom legitimationsyrken bättre chanser på arbetsmarknaden i jämförelse med olegitimerade yrkeskategorier.

Löneläge arbetsterapeut

Det förekommer betydande variationer i lönesättningen inom yrkesområdet. Flera faktorer påverkar lönerna, störst betydelse har erfarenhetsnivå och arbetsuppgifter men också geografisk belägenhet och vem som är arbetsgivare påverkar löneläget.

Medianlönen för nyutexaminerade är 26 000kr per månad. 10 år efter examen är medianlönen drygt 29 00 per månad, och 20 år efter examen 31 500 kr per månad enligt fackförbundet Saco:s löneexperter.

Arbetslöshet

Då det finns ett underskott på arbetsterapeuter i Sverige är arbetslösheten inom denna yrkesgrupp obetydande. Det finns inget i framtidsutsikterna som tyder på att arbetslösheten skulle öka nämnvärt de komman 2-3 åren men
samtidigt är det som alltid svårt att sia om morgondagens arbetsmarknad.

För ökad trygghet väljer många att vara med i facket Arbetsterapeuterna och Akademikernas a-kassa vanligen omnämnd som AEA. Dessutom är lönerna så pass höga arbetsterapeuter att en komplettering av a-kassa med inkomstförsäkring ofta kan vara aktuell.