Facklig anslutning och a-kassa för arbetsterapeuter

Starkare tillsammans är den slogan som Arbetsterapeuterna, Sveriges ledande professionsorganisation och fackförbund för arbetsterapeuter använder sig av. Tanken är givetvis att samla så många arbetsterapeuter som möjligt för att kunna påverka och få maximalt genomslag för viktiga frågor och ställningstaganden för yrkesgruppen. Facket för legitimerade arbetsterapeuter samlar allt från nyexaminerade studenter till yrkesverksamma och studerande till chefer och egen företagare. Besök fackforbunden.se för att se vilka yrken facken organiserar.

Förmåner för medlemmar:
  • Individuell juridisk rådgivning.
  • Kollektivt förhandlingsstöd.
  • Få tillgång till kompetensutveckling, seminarier och professionsnätverk.
  • Inkomstförsäkring – kompletterar a-kassa vilket ger en tryggare ekonomi.

Medlemsavgiften varierar beroende på hur stor din lön/inkomst är. Medlemmar som tjänar över 15 485 kr/mån betalar 318 kr/mån medan den som har en lägre lön/inkomst endast behöver betala 192 kr/mån. Studenter betalar endast 200 kr för hela studietiden. Medlemsavgifter kan betalas via faktura eller autogiro, studerande betalar hela summa direkt via faktura.

Arbetsterapeuterna inkomstförsäkring

Alla yrkesverksamma medlemmar, chefer och egen företagare som uppbär en lön/ersättning som överstiger 15 485 kr/mån skall betala full medlemsavgift, under 2019 ligger den fackliga avgiften på 318 kr/mån. Inkluderat i detta det ordinarie medlemskapet är en inkomstförsäkring ger dig upp till 80 procent av din nuvarande inkomst om du skulle bli arbetslös. Arbetsterapeuterna inkomstförsäkring fungerar som en kompletterande försäkring till a-kassan och tillsammans ersätter de 80 procent av din bruttoinkomst upp till maximalt 50 000 kronor/månad i 120 ersättningsdagar, cirka sex månader.

För att inkomstförsäkringen skall kunna nyttjas krävs att du även är medlem i Akademikernas a-kassa samt uppfyller det så kallade arbetskravet, uppfyller kvalifikationstiden på 12 månader före arbetslöshet samt är under 65 år.

I samarbete med Folksam försäkringar erbjuder Arbetsterapeuterna även möjlighet att utöka det försäkringsbara lönebeloppet med ytterligare 20 000-60 000 kr/mån upp till maximalt 110 000 kronor/månad (till en kostnad av 60-145 kr/mån). Samt förlänga ersättningstiden till som längst 180 dagar för 35-218 kr/mån där storleken på försäkringspremien beror på din nuvarande lön.

Akademikernas A-kassa

För att utbilda sig till och bli arbetsterapeut krävs en 3-årig högskoleutbildning på minst 180 hp. Legitimerade arbetsterapeut är således akademiker och därmed är också det mest naturliga valet av A-kassa: AEA, Akademikernas arbetslöshetskassa. Under 2019 är ca 700 000 akademiker anslutna till AEA och avgiften per månad tillhör de lägsta endast 110 kr/mån. Denna avgift är samma för alla oavsett om du arbetar, är arbetslös, chef, företagare, föräldraledig eller studerar.  Det är väldigt viktigt att du ansluter dig till a-kassan direkt när du får ditt första jobb, då det krävs att du varit